Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Dzień otwarty

         Dnia 16 października 2018 r. odbył się Dzień Otwarty w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach w godzinach od 10.00 do 18.00. Wśród przybyłych gości byli: Pan Henryk Matej – Starosta Zamojski, Pan Kazimierz Mielnicki – Wicestarosta Zamojski, Pan Jan Słomiany- Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Maria Gontarz oraz Pani Iwona Komadowska – Inspektorzy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu, Pani Monika Bergiel – Dyrektor PCPR w Zamościu, Pani Lidia Rzemieniak- pracownik socjalny PCPR w Zamościu, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej z terenu powiatu zamojskiego wraz z pracownikami, Pan Antoni Turczyn Wójt Gminy Łabunie, delegowani pracownicy GOPS w Łabuniach i Sitnie, Pani Danuta Jaworska – Kierownik GOPS w Adamowie. Dyrektor prezentowanej jednostki Pani Barbara Kowal wraz z pracownikami oprowadzili przybyłych gości po obiekcie oraz przedstawili ofertę usług Domu.

Skip to content