You are currently viewing Mikołajki 2022

Mikołajki 2022

Dnia 6. grudnia 2022 r., mieszkańcy Domu dla Matek w Łabuniach obchodzili tzw. „Mikołajki”. Mamy i dzieci otrzymały prezenty, a porą popołudniową udano się z tej okazji do cukierni, gdzie bardzo miło spędzono czas.