You are currently viewing Podziękowania dla Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie

Podziękowania dla Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie

Serdeczne podziękowania za okazane serce dla Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie (przy ul. Rynek 29) za otrzymane dary.