Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Podziękowania za świąteczne dary

Dom dla Matek w Łabuniach składa serdeczne podziękowania za świąteczne dary następującym Darczyńcom:
– gminie Ulhówek,
– gminie Mircze (dary od mieszkańców z miejscowości Zagajnik i Kol. Miętkie),
– osobom prywatnym z Łabuń.

Skip to content