You are currently viewing Podziękowanie dla Wójta Gminy Łabunie

Podziękowanie dla Wójta Gminy Łabunie

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Łabunie, Pana Mariusza Kukiełki za udostępnienie busa do przewozu uchodźców z Ukrainy.