Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Podziękowanie Pani Patrycji Powęsce-Jaszek i Panu Pawłowi Jaszkowi

Mieszkanki Domu dla Matek w Łabuniach dziękują serdecznie Pani Patrycji Powęsce-Jaszek i Panu Pawłowi Jaszkowi z Janowa Lubelskiego za otrzymane dary

Artykuły higieniczne

Skip to content