You are currently viewing Podziękowanie Pani Patrycji Powęsce-Jaszek i Panu Pawłowi Jaszkowi

Podziękowanie Pani Patrycji Powęsce-Jaszek i Panu Pawłowi Jaszkowi

Mieszkanki Domu dla Matek w Łabuniach dziękują serdecznie Pani Patrycji Powęsce-Jaszek i Panu Pawłowi Jaszkowi z Janowa Lubelskiego za otrzymane dary

Artykuły higieniczne