You are currently viewing Podziękowanie Powiatowi Tomaszowskiemu

Podziękowanie Powiatowi Tomaszowskiemu

W imieniu uchodźców z Ukrainy, zamieszkujących Dom dla Matek w Łabuniach, pięknie dziękujemy
Powiatowi Tomaszowskiemu za dary rzeczowe (z Magazynu Darów „Sokolnia” w Tomaszowie Lubelskim).