Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Jubileusz 5-lecia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

     Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi  i Kobiet w Ciąży w Łabuniach w dniu 25.10.2023r. świętował i przeżywał niezwykły dzień – Jubileusz 5-lecia Domu, który był okazją do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości. Podczas przemowy Pani Anny Boć–Bil Dyrektora Domu pojawił się cytat znanego polskiego dramaturga, poety i malarza, Stanisława Wyspiańskiego, który niegdyś powiedział: „Każdy jubileusz wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość”.

     Z relacji Dyrektora Domu, wynikało, że aby jasno spojrzeć w przyszłość, należy spojrzeć wstecz i wydobyć z przeszłości to, co najcenniejsze. Tylko w ten sposób będzie możliwe zbudowanie refleksji nad własną pracą i wszystkich tych, którzy przez lata kreowali wizerunek naszego Domu. Jubileusz łączy tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Pomimo  połączeń tych wariantów Placówka zawsze kierowała się i kieruje dewizą, że nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia dzieci, młodzieży, matek i ich opiekunów, wychowawców, pracowników obsługi, którzy oddali Placówce swoje umiejętności, entuzjazm i serce.

Obchody Jubileuszu zaszczycili swoją obecnością znamienici goście :

Przedstawiciele Powiatu Zamojskiego:

Pan Witold Marucha Wicestarosta Powiatu Zamojskiego

Pan Marek Seroka Skarbnik Powiatu Zamojskiego

Pani Monika Bergiel Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Radę Powiatu Zamojskiego reprezentował Pan Antoni Skura – Wiceprzewodniczący Rady

Uroczystość uświetnili Dyrektorzy Jednostek organizacyjnych Powiatu Zamojskiego:

Pani Barbara Kowal Dyrektor Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Pani Anna Marzec Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Zwierzyńcu,

Pan Waldemar Błahut Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach

Pani Dominika Czop Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

Przybyła również Pani Monika Zawiślak Dyrektor Delegatury w Zamościu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Wśród władz lokalnych obecnością zaszczycili:

Ksiądz  dr Andrzej Łuszcz Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika w Łabuniach

Pani Barbara Banaszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Łabuniach

Pani Agnieszka Szykuła–Żygawska Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie

Pani Anna Syska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach

Pani Justyna Żuk – Kierownik Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bródku

obecne były również  siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z Łabuń

pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabuniach

a także Kadra Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

oraz Drodzy Mieszkańcy Domu.

Zaproszeni goście przekazali listy gratulacyjne na ręce Pani Dyrektor.

Dyrektor Domu w Łabuniach Pani Anna Boć–Bil  wyraziła uznanie dla wysiłku i pracy swoich poprzedników oraz pracowników, którzy tworzyli przez ostatnie 5 lat ten Dom, dla:

  1. Pani Barbary Kowal obecnie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, Pani Dyrektor sprawowała funkcję Dyrektora Domu od początku istnienia Placówki tj.
    od 01 września 2018 roku do 11 czerwca 2019 roku

  2. Pani Elżbiety Radzik, która pełniła obowiązki Dyrektora od 12 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, obecnie pracującej na stanowisku Wychowawcy w Domu,

         a także dla całej Kadry Domu.

Pani Dyrektor Wyraziła również głębokie uznanie i wdzięczność dla twórców Domu – całemu Powiatowi Zamojskiemu, w tym Zarządowi oraz Radzie Powiatu , a także Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za codzienne okazywane wsparcia podczas pełnienia funkcji dyrektora Domu oraz podziękowania za powierzenie misji prowadzenia placówki. Podziękowania zostały złożone na ręce Pana Witolda Marucha Wicestarosty Powiatu Zamojskiego.

Pani Dyrektor również przekazała, że przeprowadzenie remontów oraz funkcjonowanie Domu nie byłoby możliwe gdyby nie partycypacja w kosztach – Powiatu Zamojskiego oraz pozyskiwanie środków od zewnętrznych sponsorów tj. Castorama, Rossmann, Pekao Bank Polski, Dom także uczestniczył w 50 Jubileuszowym Balu Polski w Londynie.

Motto jakie towarzyszy Domowi od początku istnienia to hasło: Nasze drzwi są zawsze otwarte, tu znajdziesz wsparcie, bezpieczeństwo i spokój.

Podsumowaniem, była następująca refleksja: Z pełną odpowiedzialnością należy stwierdzić, że  prowadzenie Domu jest zasadne  szczególnie w tak trudnym obecnym świecie ponieważ jest odpowiedzią na jeden ze znaków dzisiejszych czasów, jakim jest pogłębiający się kryzys rodziny.

Wybrzmiały również podziękowania skierowane dla swojej  Kadry za współpracę, empatię i trud wkładany w codzienną pracę, po to, aby każdy z Mieszkańców czuł się tutaj jak najlepiej oraz miał możliwość rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Poniżej fotorelacja z uroczystości

Powiat Zamojski – Jubileusz 5-lecia Domu

 

Skip to content