Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ban01
ban02
ban03

Nasz drzwi są zawsze otwarte ...

ban04

Czekamy na Ciebie

ban05
ban06
ban07
ban08
previous arrow
next arrow

O NAS

      Uchwałą Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 czerwca 2018r., z dniem 1 września 2018 roku przy ulicy Osiedlowej 7 w Łabuniach rozpoczął swoją działalność Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, który zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Dom przeznaczony jest również dla dziewcząt niepełnoletnich w ciąży oraz w okresie okołoporodowym. Dom posiada 15 miejsc.
Do 31.03.2024 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach wynosi 4900,00 zł. za osobę dorosłą oraz 2450,00 zł. za dziecko.

Od 01.04.2024 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach wynosi 5300,00 zł. za osobę dorosłą oraz 2650,00 zł. za dziecko.

Do podstawowych zadań Domu w szczególności należy:

 • Zapewnienie schronienia i wsparcia;
 • Specjalistyczna pomoc w formie opieki psychologicznej, pedagogicznej, wychowawczej;
 • Pomoc w wychowaniu i opiece nad dziećmi;
 • Realizację zadań zgodnie z Programem za „Życiem”.

Do dyspozycji Domu należą:

 • 4 pokoje 3-osobowe, 2 pokoje 2-osobowe oraz 10 pokoi 1-osobowych, w których  w zależności od potrzeb mieszkańców jest możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego lub tapczanu, wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego wyposażone w stoliki, krzesła, telewizor, gry, zabawki i książki (hol, bawialnia);
 • łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych oraz toalety (3 toalety na parterze, 3 na pierwszym piętrze, 1 na tzw. klauzurze- skrzydle, 1 pokój 1-osobowy jest z łazienką), ogólnodostępne aneksy kuchenne do samodzielnego sporządzania posiłków czy prowadzenia zajęć kulinarnych (1 na parterze, 2 na pierwszym piętrze, 1 na klauzurze);
 • kuchnia;
 • jadalnia;
 • pokój sportowy;
 • pokój do zajęć terapeutycznych;
 • sala doświadczania świata;
 • pokój gościnny. 

Tryby przyjmowania osób potrzebujących do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach:

– tryb zwykły– na podstawie wniosku złożonego do najbliższego organu pomocy społecznej (MOPR, GOPR, MOPS, GOPS, PCPR itp.),

– tryb interwencyjny– w nagłych sytuacjach kryzysowych osoby potrzebujące pomocy zostaną przyjęte do Domu w danym momencie, z późniejszym dopełnieniem formalności.

Do przyjęcia do Domu dziewcząt niepełnoletnich dodatkowo oprócz w/w dokumentów konieczne jest postanowienie Sądu o umieszczeniu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.

Komplet dokumentów w celu skierowania osoby/osób do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ( Dz.U. z 2024 r. poz. 169).

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Ośrodek kompletuje dokumenty w terminie 14 dni i przekazuje je do starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

Podstawę do wydania skierowania do Domu stanowi:

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu; wniosek w załączeniu;
 2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub przez pracownika socjalnego domu;
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu; zaświadczenie w załączeniu;
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 6. Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu;
 7. Postanowienie Sądu o umieszczeniu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach (Postanowienie jest konieczne w przypadku dziewcząt niepełnoletnich).
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych do domu, a w odniesieniu do kobiety w ciąży także dokument potwierdzający ciążę.

Pliki do pobrania:

Komplet dokumentów do skierowania do Domu

Wniosek o skierowanie do domu

Zaświadczenie lekarskie

Skip to content