You are currently viewing Paczuszka dla Maluszka

Paczuszka dla Maluszka

W ramach kontynuacji akcji „Paczuszka dla maluszka”, w ostatni dzień 2021 roku, gościły w naszej placówce Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Żułowa.
Dziękujemy za przekazane prezenty.