You are currently viewing Paczuszka dla maluszka

Paczuszka dla maluszka

W ramach akcji „Paczuszka dla maluszka” (Fundacja”Małe Stópki”), 21.12.2021 r., mieszkanki Domu dla Matek w Łabuniach otrzymały prezenty świąteczne od Szkolnego Koła Caritas z Cewkowa.
Dziękujemy serdecznie za okazane serce.