You are currently viewing Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuniach

Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuniach

Serdeczne podziękowania od Domu dla Matek dla Panów Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuniach, za pomoc w usunięciu sprzętu wielkogabarytowego