You are currently viewing Podziękowania sieci sklepów Rossmann

Podziękowania sieci sklepów Rossmann

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach pragnie z całego serca podziękować sieci sklepów Rossmann za włączenie Nas do wspaniałej akcji „Pomagamy jak umiemy”, a także za możliwość skorzystania z pomocy w formie wyposażenia bawialni dla Naszych Małych Mieszkańców.

Podziękowania również kierujemy dla Wspaniałych Wolontariuszy ze sklepu Rossmann Nr 1124 w Zamościu przy ul. Sadowej, którzy z wielkim poświęceniem pomagali przy odświeżaniu ścian bawialni oraz skręcaniu mebli.

Jesteście Wielcy!

Dziękujemy! Z całego serca.

Pozdrawiamy pięknie!

Mieszkańcy, Kadra oraz Dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.